Консултации по Аюрведа и Психологически консултации

Аюрведична консултация – среща включва:

 • Събеседване ;
 • Изследване на пулса;
 • Определяне на пракрити,(конституцията ви ) и викрути( дисбаланс на дошите);
 • Определяне на психологическите характеристики в светлината на дошите (патогенен фактор) и гуните (качествата);
 • Беседа  за природосъобразен начин на живот според конституцията Ви и дисбаланса на дошите;
 • Препоръки за балансирано поведение според концепцията на Аюрведа;
 • Препоръки за хармоничен начин на живот,щастие и дълголетие;
 • Препоръки за разкрасяване и лечебна козметика по Аюрведа;
 • Изготвяне на билкова програма с Аюрведични хранителни добавки(при желание и необходимост) ;
 • Всяка първа консултация-сесия е с продължителност 60 мин. и е на цена : 50лв.
 • Всяка следваща консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена: 40лв.
 • Консултациите по Аюрведа се извършват от Татяна Стойкова,
 • Аюрведичен терапевт и Наташа Иванова-рехабилитатор.
 • За да, запазите час или за да, получите повече информация, моля свържете се с нас.
 • При неспазване  часа за консултация или закъснение над 15 мин. часа  се анулира.

Аюрведична консултация - онлайн среща включва:

 • Събеседване по предварително попълнен Аюрведичен тест;
 • Определяне на пракрити, (конституцията ви ) и викрути (дисбаланса на дошите);
 • Определяне на психологическите характеристики в светлината на дошите (патогенен фактор) и гуните (качествата);
 • Беседа за природосъобразен начин на живот според конституцията Ви и дисбаланса на дошите;
 • Препоръки за балансирано поведение според концепцията на Аюрведа;
 • Препоръки за хармоничен начин на живот,щастие и дълголетие;
 • Препоръки за разкрасяване и лечебна козметика по Аюрведа;
 • Изготвяне на билкова програма с Аюрведични хранителни добавки(при желание и необходимост) ;
 • Всяка първа консултация-сесия е с продължителност 60 мин. и е на цена : 60лв.
 • Всяка следваща консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена: 50лв.
 • Консултациите по Аюрведа се извършват от Татяна Стойкова
 • За да, запазите час или за да, получите повече информация, моля свържете се с нас.
 • При неспазване  часа за консултация или закъснение над 15 мин. часа  се анулира.

Внимание!!!
Аюрведичният тест отчита моментното състояние на дошите Ви!
При записан час за  онлайн аюрведична консултация тестът се попълва непосредствено преди консултативния процес.

Всички консултации и услуги се извършват от екипа ни, с предварително записан час.

За допълнителни въпроси и информация моля, свържете се с нас  на тел. 0 878 557 201-Татяна Стойкова, тел. 0 878 567 286- Стайко Иванов

Психологическо консултиране-среща:

 • Бърнаут
 • Стрес и травми
 • Депресии
 • Паник атаки,тревожност
 • Биполярно растройство
 • Зависимости
 • Казуси при тинейджъри
 • Транзакционен анализ
 • Всяка консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена : 50лв.
 • Психологическите консултаций се извършват от Татяна Стойкова- Психолог Магистър. Сертифициран Бахов терапевт.
 • За да, запазите час или за да, получите повече информация, моля свържете се с нас.
 • При неспазване  часа за консултация или закъснение над 15 мин. часа  се анулира.

Психологическо консултиране-онлайн среща:

 • Бърнаут
 • Стрес и травми
 • Депресии
 • Паник атаки,тревожност
 • Биполярно растройство
 • Зависимости
 • Казуси при тинейджъри
 • Всяка консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена : 50лв.
 • Психологическите консултаций се извършват от Татяна Стойкова-Магистър Психолог.Сертифициран Бахов терапевт.
 • За да, запазите час или за да, получите повече информация, моля свържете се с нас.
 • При неспазване  часа за консултация или закъснение над 15 мин. часа  се анулира.

Нашият екип:

Татяна Стойкова – Аюрведичен терапевт
Член  на Българско Сдружение по Аюрведа.

Завършила съм три годишно сертифицирано обучение по Аюрведа към Аюрведичен център София и Европейски ведически институт-Индия. Практикувам Аюрведично консултиране  от 2010 г. и  съм с практически богат опит. В настоящия момент продължавам обучението си по Аюрведично лечение с д-р.Дейвид Фроули.

Образование:

1991 г. ОКС бакалавър специалност Акушерка, ПМИ- гр.Хасково;

2021г. ОКС магистър по Здравен мениджмънт и медико – социални грижи МУ “ проф. д-р.Параскев Стоянов“- гр.Варна;

2019г. ОКС Бакалавър по Психология, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив;

2021г.ОКС Магистър по Приложна психология, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив;

2021г. СДО по Еволюционна психология и психиатрия,  Медицински университет, гр.Пловдив;

Сертифицирана съм от  OS BULGARIA  по:
Арт терапия, MMPI-тест, NEO PI -R-тест, STAI-Y-тест,BURNOUT-Q-тест за оценка на синдрома на Бърнаут;

Сертифицирана съм за  Консултант по Транзакционен анализ и хуманистична психология;

Сертифицирана съм  като Терапевт за лечение с Цветните есенций на д-р. Бах.

В настоящия момент продължавам обучението си по Аюрведично лечение с д-р.Дейвид Фроули.

Наташа Иванова – Рехабилитатор

Завършила е специалност Рехабилитатор през 1996 г. към Медицински университет, гр.Пловдив.Наташа Иванова е с дългогодишен практически  опит по специалността – Рехабилитатор
Продължава да се обучава с множество сертифицирани курсове от, които придобива нови знания и умения и усъвършенства  богатият си професионален опит.

Стайко Иванов – ОКС магистър по Макроикономика
Управител и мениджър отдел продажби

Завършил е специалност Макроикономика през 2000 г. към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив

Резервирайте консултация