Консултации по Аюрведа и Психологически консултации

Аюрведична консултация – среща включва:

 • Събеседване на тема  Аюрведа;
 • Изследване на пулса;
 • Определяне на пракрити,(конституцията ви, ) и викрути;
 • Определяне на психологическите характеристики в светлината на дошите (патогенен фактор) и гуните (качествата);
 • Беседа  за природосъобразен начин на живот според конституцията Ви;
 • Препоръки за балансирано поведение според концепцията на Аюрведа;
 • Препоръки за хармоничен начин на живот,щастие и дълголетие;
 • Препоръки за разкрасяване и лечебна козметика по Аюрведа;
 • Изготвяне на билкова програма с Аюрведични хранителни добавки(при желание и необходимост) ;
 • Всяка първа консултация-сесия е с продължителност 60 мин. и е на цена : 50лв.
 • Всяка следваща консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена: 40лв.
 • Консултациите по Аюрведа се извършват от Татяна Стойкова,
 • Аюрведичен терапевт и Наташа Иванова-рехабилитатор.
 • За да, запазите час или за да, получите повече информация, моля свържете се с нас

Аюрведична консултация - онлайн среща включва:

 • Събеседване по предварително попълнен Аюрведичен тест;
 • Определяне на пракрити,(конституцията ви, ) и викрути;
 • Определяне на психологическите характеристики в светлината на дошите (патогенен фактор) и гуните (качествата);
 • Беседа за природосъобразен начин на живот според конституцията Ви;
 • Препоръки за балансирано поведение според концепцията на Аюрведа;
 • Препоръки за хармоничен начин на живот,щастие и дълголетие;
 • Препоръки за разкрасяване и лечебна козметика по Аюрведа;
 • Изготвяне на билкова програма с Аюрведични хранителни добавки(при желание и необходимост) ;
 • Всяка първа консултация-сесия е с продължителност 60 мин. и е на цена : 50лв.
 • Всяка следваща консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена: 40лв.
 • Консултациите по Аюрведа се извършват от Татяна Стойкова
 • За да, запазите час или за да, получите повече информация, моля свържете се с нас

Внимание!!!
Аюрведичният тест отчита моментното състояние на дошите Ви!
При записан час за  онлайн аюрведична консултация тестът се попълва непосредствено преди консултативния процес.

Всички консултации и услуги се извършват от екипа ни, с предварително записан час.

За допълнителни въпроси и информация моля, свържете се с нас – Т.Стойкова.

Психологическо консултиране-среща:

 • Семейно консултиране
 • Междуличностни отношения
 • Бърнаут
 • Стрес и травми
 • Депресии
 • Паник атаки,тревожност
 • Поведенчески нарушения
 • Биполярно растройство
 • Зависимости
 • Казуси при тинейджъри
 • Личностно развитие
 • Ефективно общуване и визия
 • Всяка консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена : 50лв.
 • Психологическите консултаций се извършват от Татяна Стойкова-Магистър Психолог
 • За да, запазите час или за да, получите повече информация, моля свържете се с нас

Психологическо консултиране-онлайн среща:

 • Семейно консултиране
 • Междуличностни отношения
 • Бърнаут
 • Стрес и травми
 • Депресии
 • Паник атаки,тревожност
 • Поведенчески нарушения
 • Биполярно растройство
 • Зависимости
 • Казуси при тинейджъри
 • Личностно развитие
 • Ефективно общуване и визия
 • Всяка консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена : 50лв.
 • Психологическите консултаций се извършват от Татяна Стойкова-Магистър Психолог
 • За да, запазите час или за да, получите повече информация, моля свържете се с нас

Нашият екип:

Татяна Стойкова – Аюрведичен терапевт
Член  на Българско Сдружение по Аюрведа.

Завършила е три годишно сертифицирано обучение по Аюрведа към Аюрведичен център София и Европейски ведически институт-Индия. Практикува Аюрведа консултиране  от 2010 г. и е с практически богат опит. В настоящия момент продължава обучението си по Аюрведично лечение с д-р.Дейвид Фроули.

Татяна Стойкова -ОКС бакалавър специалност Акушерка ,ПМИ-гр.Хасково; ОКС магистър по Здравен мениджмънт и медико-социални грижи МУ“ проф.д-р.Параскев Стоянов“-гр.Варна; ОКС Магистър по Приложна психология,ПУ „Паисий Хилендарски“,гр.Пловдив; СДО по Еволюционна психология и психиатрия,МУ -гр.Пловдив;

Обучавала  се  е  към OS BULGARIA  по множество сертифицирани курсове :
Арт терапия, MMPI-тест,NEO PI -R-тест, STAI-Y-тест,BURNOUT-Q-тест за оценка на синдрома на Бърнаут;

В настоящия момент продължава обучението си по Ведическо консултиране с д-р.Дейвид Фроули.

Наташа Иванова – Рехабилитатор

Завършила е специалност Рехабилитатор през 1996 г. към Медицински университет, гр.Пловдив.Наташа Иванова е с дългогодишен практически  опит по специалността – Рехабилитатор
Продължава да се обучава с множество сертифицирани курсове от, които придобива нови знания и умения и усъвършенства  богатият си професионален опит.

Стайко Иванов – ОКС магистър по Макроикономика
Управител и мениджър отдел продажби

Завършил е специалност Макроикономика през 2000 г. към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив

Резервирайте консултация