КОНСУЛТАЦИИ ПО АЮРВЕДА И ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Аюрведична консултация – среща включва:

 • Събеседване ;
 • Изследване по Аюрведа;
 • Определяне на пракрити,(конституцията ви ) и викрути( дисбаланс на дошите);
 • Изготвяне на индивидуална програма  за здраве по каноните на Аюрведа ;
 • Всяка първа консултация-сесия е с продължителност 60 мин. и е на цена : 60лв.
 • Всяка следваща консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена: 50лв.
 • Консултациите се извършват в кабинет – Аюрведа Пловдив, с предварително записан час на тел. 0878557201-Татяна Стойкова
 • При  закъснение над 15 мин. часа  се анулира.

Аюрведична консултация - онлайн среща включва:

 • Събеседване по предварително попълнен Аюрведичен тест;
 • Определяне на пракрити, (конституцията ви ) и викрути (дисбаланса на дошите);
 • Определяне на психологическите характеристики в светлината на дошите (патогенен фактор) и гуните (качествата);
 • Беседа за природосъобразен начин на живот според конституцията Ви и дисбаланса на дошите;
 • Препоръки за балансирано поведение според концепцията на Аюрведа;
 • Препоръки за хармоничен начин на живот,щастие и дълголетие;
 • Препоръки за разкрасяване и лечебна козметика по Аюрведа;
 • Изготвяне на билкова програма с Аюрведични хранителни добавки(при желание и необходимост) ;
 • Всяка първа консултация-сесия е с продължителност 60 мин. и е на цена : 60лв.
 • Всяка следваща консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена: 50лв.
 • Консултациите по Аюрведа се извършват от Татяна Стойкова
 • За да, запазите час или за да, получите повече информация, моля свържете се с нас.
 • При неспазване  часа за консултация или закъснение над 15 мин. часа  се анулира.

Всички консултации и услуги се извършват, с предварително записан час!

За допълнителни въпроси и информация моля, свържете се с нас  на тел. 0 878 557 201-Татяна Стойкова, тел. 0 878 567 286- Стайко Иванов

Психологическо консултиране-среща:

 • Бърнаут
 • Стрес и травми
 • Депресии
 • Паник атаки,тревожност
 • Биполярно растройство
 • Зависимости
 • Казуси при тинейджъри
 • Транзакционен анализ
 • Всяка консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена : 50лв.
 • Психологическите консултаций се извършват от Татяна Стойкова- Психолог Магистър. Сертифициран Бахов терапевт.
 • За да, запазите час или за да, получите повече информация, моля свържете се с нас.
 • При неспазване  часа за консултация или закъснение над 15 мин. часа  се анулира.

Психологическо консултиране-онлайн среща:

 • Бърнаут
 • Стрес и травми
 • Депресии
 • Паник атаки,тревожност
 • Биполярно растройство
 • Зависимости
 • Казуси при тинейджъри
 • Всяка консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена : 50лв.
 • Психологическите консултаций се извършват от Татяна Стойкова-Магистър Психолог.Сертифициран Бахов терапевт.
 • За да, запазите час или за да, получите повече информация, моля свържете се с нас.
 • При неспазване  часа за консултация или закъснение над 15 мин. часа  се анулира.

Екип:

Татяна Стойкова – Аюрведичен консултант
Член  на Българско Сдружение по Аюрведа.

Със сертификат от Аюрведичен център София и Европейски ведически институт-Индия, след завършено три годишно обучение съм сертифицирана за Консултант по Аюрведа.

Практикувам Аюрведично консултиране  от 2010 г. и  съм с практически богат опит. В настоящия момент продължавам обучението си по Аюрведично лечение с д-р. Дейвид Фроули.

Образование:

2019г. ОКС Бакалавър по Психология, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив;

2021г.ОКС Магистър по Приложна психология, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив;

2021г. СДО по Еволюционна психология и психиатрия,  Медицински университет, гр.Пловдив;

2021г. ОКС магистър по Здравен мениджмънт и медико – социални грижи Медицински университет“проф. д-р.Параскев Стоянов“- гр.Варна;

Сертифицирана съм от  OS BULGARIA  :
Арт терапия, MMPI-тест, NEO PI -R-тест, STAI-Y-тест,BURNOUT-Q-тест за оценка на синдрома на Бърнаут;

Със сертификат от школа по Транзакционен анализ и хуманистична психология към ПУ „Паисий Хилендарски“,гр.Пловдив, след завършено обучение за период от една година  за  Консултант по Транзакционен анализ и хуманистична психология;

Със сертификат,след завършено обучение за работа с Цветните есенции на д-р. Бах,  като Терапевт за лечение с Цветните есенций на д-р. Бах.

В настоящия момент продължавам обучението си по Аюрведично лечение с д-р.Дейвид Фроули.

Стайко Иванов – ОКС магистър по Макроикономика
Управител и мениджър отдел продажби

Завършил е специалност Макроикономика през 2000 г. към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив

Резервирайте консултация