Консултации по Аюрведа и Психологически консултации

Аюрведична консултация –среща  включва:

Събеседване, на  тема  Аюрведа;
Изследване на пулса;
Определяне на пракрити,(конституцията ви, ) и викрути;
Определяне на психологическите характеристики в светлината на дошите (патогенен фактор) и гуните (качествата);
Беседа  за природосъобразен начин на живот според конституцията Ви;
Препоръки за балансирано поведение според концепцията на Аюрведа;
Препоръки за хармоничен начин на живот,щастие и дълголетие;
Препоръки за разкрасяване и лечебна козметика по Аюрведа;
Изготвяне на билкова програма с Аюрведични хранителни добавки(при желание и необходимост) ;
Всяка първа консултация-сесия е с продължителност 60 мин. и е на цена : 50лв.
Всяка следваща консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена: 40лв.
Консултациите по Аюрведа се извършват от Татяна Стойкова,  Аюрведичен терапевт и Наташа Иванова-рехабилитатор.
За да,запазите час или за да,получите повече информация,моля свържете се с нас на                                     тел: 0878 55 7 201

Аюрведична консултация  -онлайн среща включва:

Събеседване по предварително попълнен Аюрведичен тест
Определяне на пракрити,(конституцията ви, ) и викрути;
Определяне на психологическите характеристики в светлината на дошите (патогенен фактор) и гуните (качествата);
Беседа  за природосъобразен начин на живот според конституцията Ви;
Препоръки за балансирано поведение според концепцията на Аюрведа;
Препоръки за хармоничен начин на живот,щастие и дълголетие;
Препоръки за разкрасяване и лечебна козметика по Аюрведа;
Изготвяне на билкова програма с Аюрведични хранителни добавки(при желание и необходимост) ;
Всяка първа консултация-сесия е с продължителност 60 мин. и е на цена : 50лв.
Всяка следваща консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена: 40лв.
Консултациите по Аюрведа се извършват от Татяна Стойкова
За да,запазите час или за да,получите повече информация,моля свържете се с нас на                                  тел: 0878 55 7 201

Внимание!!!
Аюрведичният тест отчита моментното състояние на дошите Ви!
При записан час за  онлайн аюрведична консултация тестът се попълва непосредствено преди консултативния процес .

Всички консултации и услуги се извършват от екипа ни, с предварително записан час на тел.0878557201.

За допълнителни въпроси и информация моля, свържете се с нас на: тел.0878557201-Т.Стойкова или на email:tania.stoykova@gmail.com

Психологическо консултиране-среща:

Семейно консултиране
Междуличностни отношения
Бърнаут
Стрес и травми
Депресии
Паник атаки,тревожност
Поведенчески нарушения
Биполярно растройство
Зависимости
Казуси при тинейджъри
Личностно развитие
Ефективно общуване и визия
Всяка консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена : 50лв.
Психологическите консултаций се извършват от Татяна Стойкова-Магистър Психолог
За да,запазите час или за да,получите повече информация,моля свържете се с нас на тел: 0878 55 7 201

Психологическо консултиране-онлайн среща:

Семейно консултиране
Междуличностни отношения
Бърнаут
Стрес и травми
Депресии
Паник атаки,тревожност
Поведенчески нарушения
Биполярно растройство
Зависимости
Казуси при тинейджъри
Личностно развитие
Ефективно общуване и визия
Всяка консултация-сесия е с продължителност 50 мин. и е на цена : 50лв.
Психологическите консултаций се извършват от Татяна Стойкова-Магистър Психолог
За да,запазите час или за да,получите повече информация,моля свържете се с нас на тел: 0878 55 7 201


Нашият екип:

Татяна Стойкова -Аюрведичен терапевт

Завършила е три годишно сертифицирано обучение по Аюрведа към Аюрведичен център София и Европейски ведически институт-Индия. Практикува Аюрведа консултиране  от 2010 г. и е с практически богат опит. В настоящия момент продължава обучението си по Аюрведично лечение с д-р.Дейвид Фроули.

Член  на Българско Сдружение по Аюрведа.

Татяна Стойкова -магистър Психолог

Завършила е специалност Психология и магистърска програма по Приложна психология към Пловдивски университет“Паисий Хилендарски“,гр.Пловдив.Обучавала се е  към OS BULGARIA с множество сертифицирани курсове по:
Арт терапия, MMPI-тест,NEO PI -R-тест, STAI-Y-тест,BURNOUT-Q-тест за оценка на синдрома на Бърнаут;

В настоящия момент Татяна Стойкова продължава обучението си по Ведическо консултиране с д-р.Дейвид Фроули.

Завършила е две годишна магистърска програма  по Здравен мениджмънт и медико-социални грижи към Медицински университет “проф. д-р. Параскев Стоянов“, гр. Варна

Завършила е едногодишно следдипломно обучение по Еволюционна психология и Психиатрия към  – Медицински университет,гр.Пловдив

Наташа Иванова- Рехабилитатор

Завършила е специалност Рехабилитатор през 1996 г. към Медицински университет, гр.Пловдив.Наташа Иванова е с дългогодишен практически  опит по специалността – Рехабилитатор
Продължава да се обучава с множество сертифицирани курсове от, които придобива нови знания и умения и усъвършенства  богатият си професионален опит.

Стайко Иванов-магистър по Макроикономика

Завършил е специалност Макроикономика през 2000г. към Пловдивски университет»Паисий Хилендарски»,гр.Пловдив
Управител и мениджър отдел продажби

За въпроси свързани с продажбите и продуктите се свържете на тел. 0 878 567 286-Стайко Иванов-мениджър продажби или на email: stayko.ivanov@gmail.com

За допълнителни въпроси и друга информация моля, свържете се с нас на: тел.0878557201-Татяна Стойкова или на email:tania.stoykova@gmail.com или tatiana@zdraveotindia.com

Всички консултации и услуги се извършват от екипа ни, с предварително записан час на тел.0878557201-Татяна Стойкова

За да,запазите час или за да,получите повече информация,моля свържете се с нас

на тел: 0 878 557 201 или 0 878 567 286

Запиши се за консултация по Аюрведа, сега

Не се колебайте да се свържете с нас и да задавате Вашите въпроси!